VNŪ Svēpaine atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/077 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Svēpaine, ŪSIK kods 38268:01, pik.19/40-276/40 atjaunošana Tērvetes, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā un Ukru pagastā, Auces novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.09.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 11.09.2017