VNŪ Suste atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/103 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Suste, ŪSIK kods 3682:01, pik. 40/26 – 67/31; 78/12 – 178/97 atjaunošana Ezeres un Kursīšu pagastā, Saldus novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.09.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 23.08.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/26104