VNŪ Sudmaliņupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/73 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Sudmaliņupe, ŪSIK kods 372472542:01, pik. 00/00-47/70 atjaunošana Ģibuļu pagastā, Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.09.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.09.2018