VNŪ Strodauka atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/115 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Strodauka, ŪSIK kods 4234922:01, pik. 00/00-68/17 atjaunošana Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.10.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 22.09.2016