VNŪ Standze atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/071 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Standze, ŪSIK kods 3614:01, pik. 00/00 – 112/55 atjaunošana Tārgales un Piltenes pagastā, Ventspils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.08.2017 plkst. 17:00
  • Publikācijas datums: 18.08.2017