VNŪ Soltupeite atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/29 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Soltupeite, ŪSIK kods 684216:01, pik.00/00-53/03 atjaunošana Ciblas un Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.04.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 16.04.2018