VNŪ Solas-Ruskulovas strauts pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/064 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Solas-Ruskulovas strauts, ŪSIK kods 4268:01, pik.00/00-107/62 Salnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.12.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 27.11.2015