VNŪ Solas-Ruskulovas strauts pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/120 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Solas-Ruskulovas strauts, ŪSIK kods 4268:01, pik.00/00-107/62 pārbūve Salnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.11.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 05.10.2016