VNŪ Slocene atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/089 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Slocene, ŪSIK kods 3782:01, pik. 302/45 – 408/45 Tukumā un Tumes pagastā, Tukuma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.08.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 27.07.2016