VNŪ Slimnīcas strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/066 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Slimnīcas strauts, ŪSIK kods 366354:01, pik. 17/38 – 65/19 atjaunošana Saldus pagastā, Saldus novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 14.08.2017