VNŪ Skalda atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/080 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Skalda, ŪSIK kods 354442:01, pik. 00/00 – 123/82 atjaunošana Lažas un Kazdangas pagastā, Aizputes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.10.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 20.09.2017