VNŪ Sivēnīca atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/24 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Sivēnīca, ŪSIK kods 4147922:01, pik. 00/00-55/49 atjaunošana Vecpiebalgas un Inešu pagastos, Vecpiebalgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.03.2019 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 19.02.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17303