VNŪ Simsonu grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/110 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Simsonu grāvis, ŪSIK kods 4241422:01, pik. 00/00- 67/50 atjaunošana Daukstu un Stradu pagastos, Gulbenes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.09.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 28.08.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/26392