VNŪ Silupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/050 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Silupe, ŪSIK kods 372274:01, pik. 00/00 – 63/40; 101/00 – 131/58 Ģibuļu un Lībagu pagastā, Talsu novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.09.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 16.09.2015