VNŪ Silupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/053 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Silupe, ŪSIK kods 372274:01, pik. 00/00 – 63/40; 101/00 -131/58 atjaunošana Ģibuļu un Lībagu pagastā Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.05.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 21.04.2016