VNŪ Rudņa pārbūves būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/063 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Rudņa, ŪSIK kods 43732:01, pik.130/90-178/55 un pik.185/00-243/22 Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā un Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.12.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 27.11.2015