VNŪ Romas grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/053 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Romas grāvis, ŪSIK kods 385212:01, pik.00/00-81/80 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Svētes, Platones pagastā Jelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.07.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 27.06.2017