VNŪ Roja atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/047 ERAF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Roja, ŪSIK kods 374:01, pik. 463/63 – 778/86 atjaunošana Īves, Lubes, Ārlavas un Valdgales pagastā, Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.07.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.06.2017

30.06.2017. Iepirkumu komisija nolēma grozīt atklātā konkursa nolikumu (Grozījumi)