VNŪ Rītupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/036 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Rītupe, ŪSIK kods 684:01, pik.00/00-108/70 Malnavas un Salnavas pagastā, Kārsavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.03.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.03.2016