VNŪ Rītupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/152 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Rītupe, ŪSIK kods 684:01, pik.00/00-108/70 atjaunošana Malnavas un Salnavas pagastā, Kārsavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.01.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 08.12.2016