VNŪ Rites strauts pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/099 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Rites strauts, ŪSIK kods 41532:01, pik. 05/00 – 24/00; pik.69/80 -117/50 pārbūve Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.09.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 22.08.2016