VNŪ Risene atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/063 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Risene, ŪSIK kods 41478:01, pik. 00/00-15/00 un 49/30-75/68 atjaunošana Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.08.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 03.08.2017