VNŪ Reņģele atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/139 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Reņģele, ŪSIK kods 385726:01, pik. 00/00 – 96/30 Salgales pagastā, Ozolnieku novadā un Mežotnes pagastā, Bauskas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 11.11.2016