VNŪ Reņģele atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/050 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Reņģele, ŪSIK kods 385726:01, pik.00/00-96/30 atjaunošana Salgales pagastā, Ozolnieku novadā un Mežotnes pagastā, Bauskas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.07.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 21.06.2017