VNŪ Raudziņu grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/33 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Raudziņu grāvis, ŪSIK kods 3852712:01, pik. 00/00-78/30 atjaunošana Lielplatones, Vilces pagastā, Jelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.03.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.03.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18158