VNŪ Puškinevas grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/111 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Puškinevas grāvis, ŪSIK kods 684722:01, pik.00/00-62/18 atjaunošana Malnavas un Mežvidu pagastā, Kārsavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.09.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 08.09.2016