VNŪ Pūņu grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/003 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pūņu grāvis, ŪSIK kods 37494:01, pik. 00/00-50/61 atjaunošana Ārlavas un Valdgales pagastā, Talsu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.01.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 06.01.2016