VNŪ Pūces upes atjaunošanas būvdarbi

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/098 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pūces upe, ŪSIK kods 3428732:01, pik. 09/90 - 67/69, atjaunošanas būvdarbi Kalētu pagastā, Priekules novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.08.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 19.08.2016