VNŪ Promulta pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/033 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Promulta (ŪSIK kods 54394:01, pik.03/20-54/60) pārbūve Mazsalacas pagastā, Mazsalacas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2016 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 04.03.2016