VNŪ Prīnu N-1 atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/064 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Prīnu N-1, ŪSIK kods 535622:01, pik.00/00-65/99 atjaunošana Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.08.2017 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 03.08.2017