VNŪ Platenes kanāls atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/80 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Platenes kanāls, ŪSIK kods 361222:01, pik. 00/00-32/00 atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.10.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 11.10.2018