VNŪ Pienava atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/43 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pienava, ŪSIK kods 38166:01, pik.130/18-259/28 atjaunošana Džūkstes pagastā, Tukuma novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.07.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 12.06.2018

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.