VNŪ Pelava atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/27 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelava, ŪSIK kods 4164:01, pik.115/00-135/20 atjaunošana Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 13.04.2018