VNŪ Paurupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/001 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas “Paurupe”, ŪSIK kods 33822:01, pik. 30/00 – 125/89, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.01.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.01.2016