VNŪ Paurupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/136 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Paurupe, ŪSIK kods 33822:01, pik. 30/00 – 125/89, atjaunošana Rucavas pagastā Rucavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.12.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 10.11.2016