VNŪ Paukle atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2015/052 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Paukle, ŪSIK kods 42614:01, pik.06/00-190/87 Balvu novadā Bērzpils pagastā un Rugāju novadā Lazdukalna pagastā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2015 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 17.09.2015