VNŪ Paukle atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/119 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas "Paukle" (ŪSIK kods 42614:01, pik.06/00-190/87) atjaunošana Balvu novadā Bērzpils pagastā un Rugāju novadā Lazdukalna pagastā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.11.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 05.10.2016