VNŪ Pālupīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/32 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pālupīte, ŪSIK kods 38624:01, pik.00/00-59/50 atjaunošana Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 24.04.2018