VNŪ Ozolu grāvis atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/38 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ozolu grāvis, ŪSIK kods 4144526:01, pik. 00/00 – 56/30 atjaunošana Bebru pagastā, Kokneses novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.04.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 19.03.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18689