VNŪ Ostermaņu strauts atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/23 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostermaņu strauts, ŪSIK kods 545424:01, pik.00/00-18/00, 23/04-66/53 atjaunošana Rencēnu un Ēveles pagastā, Burtnieku novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.03.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 02.03.2018