VNU Osinovka pārbūve

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/061 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Osinovka, ŪSIK kods 4356:01, pik.02/70-19/75 un 27/75-52/15 pārbūve Kalkūnes un Sventes pagastos, Daugavpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.06.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 24.05.2016