VNŪ Olāja atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/123 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Olāja, ŪSIK kods 43362:01, pik.00/00-75/08 atjaunošana Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.11.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 24.10.2019

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/29093