VNŪ Nr.10 atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/026 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.10, ŪSIK kods 432264:01, pik.00/00-102/70 Preiļu un Saunas pagastos, Preiļu novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.03.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.02.2017