VNŪ Nr.10 atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/09 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.10, ŪSIK kods 432264:01, pik.00/00-102/70 atjaunošana Preiļu un Saunas pagastos, Preiļu novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.03.2018 plkst. 11:15
  • Publikācijas datums: 12.02.2018

22.02.2018. Iepirkumu komisija informē par grozījumiem atklātā konkursa nolikumā (Grozījumi)