VNŪ Niedrupīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/151 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Niedrupīte, ŪSIK kods 68222:01, pik.00/00-105/00 atjaunošana Vecumu pagastā, Viļakas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.12.2016 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 07.12.2016