VNŪ Naša atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2019/30 SF
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Naša, ŪSIK kods 36614:01 pik. 30/43 – 98/07 atjaunošana Zirņu pagastā, Saldus novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.03.2019 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 08.03.2019

Iepirkuma dokumentācija publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18194