VNŪ N -12 atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2016/010 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas N-12, ŪSIK kods 358132:01, pik. 00/00-72/09 atjaunošana Užavas un Ziru pagastā, Ventspils novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.01.2016 plkst. 11:30
  • Publikācijas datums: 13.01.2016