VNŪ Mozgupe atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/025 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Mozgupe, ŪSIK kods 428272:01, pik.00/00-95/00 Feimaņu, Maltas, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.03.2017 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 20.02.2017