VNŪ Mozgupe atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2018/07 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Mozgupe, ŪSIK kods 428272:01, pik.00/00-95/00 atjaunošana Feimaņu, Maltas, Silmalas pagastā Rēzeknes novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.03.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 12.02.2018

22.02.2018. Iepirkumu komisija informē par grozījumiem atklāta konkursa nolikumā (Grozījumi)