VNŪ Mizupīte atjaunošana

  • Projekta numurs: ZMNĪ 2017/104 ELFLA
  • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Mizupīte, ŪSIK kods 3857262:01, pik.00/00-57/00 atjaunošana Salgales pagastā, Ozolnieku novadā un Iecavas novadā
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.01.2018 plkst. 11:00
  • Publikācijas datums: 21.12.2017